Odkazy

Domů / Odkazy
Sháníte účetního? Kontaktujte nás a sjednejte si nezávaznou konzultaci. Kontaktujte nás!

Odkazy, které se vám můžou hodit

Instituce státní správy

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR - http://www.psp.cz

Senát Parlamentu ČR - http://www.senat.cz

Vláda ČR – http://www.vlada.cz

Portál veřejné správy ČR – http://portal.gov.cz

Ministerstvo financí ČR – http://www.mfcr.cz

Daňový portal Ministerstva financí ČR – vstupní strana https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces

Česká daňová správa - http://cds.mfcr.cz

Komora daňových poradců ČR - http://www.kdpcr.cz

Komora auditorů ČR – http://www.kacr.cz

Česká advokátní komora ČR – http://www.cak.cz

Národní účetní rada – http://www.nur.cz

Česká národní banka – http://www.cnb.cz

ČNB – kurzy devizového trnu - http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp

Odkazy na právní z zdroje

Sbírka zákonů - http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Finanční zpravodaj - http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/financni_zpravodaj.html

Registry

Obchodní rejstřík – http://www.obchodnirejstrik.cz

Živnostenský rejstřík – http://www.zivnostenskyrejstrik.cz

Registr ekonomických subjektů ARES - http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

Katastr nemovitostí - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Registr plátců DPH v ČR - http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/platci_dph.html

Registr plátů DPH v EU - http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.dofromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=CS

Oficiální server českého soudnictví – http://www.justice.cz

Informační zdroje

Nakladatelství Sagit.a.s. – http://www.sagit.cz

Deník veřejné správy – http://denik.obce.cz/go/

Daňová evidence

Daňovou evidenci vede fyzická osoba podnikající (živnostník). Zpravidla je to podnikatel, jehož obrat nepřekročil 25 mil. Kč.


Zjistit více

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví je určeno podnikatelským subjektům zapsaných v obchodním rejstříku nebo fyzickým osobám jejichž obrat přesáhl 25 mil. Kč

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Outsourcing mezd je vhodný pro všechny podnikatele. Výhodou je, že přebíráme plnou odpovědnost za správnost zpracování mezd a neseme veškerá rizika, s tím spojená.

Zjistit více

Daňová přiznání

Povinnost podat daňové přiznání mají nejen podnikatelské subjekty, ale také zaměstnanci, kteří alespoň v jednom měsíci měli hrubé příjmy vyšší než 103 536 Kč.

Zjistit více